Covid-19

Viktig/important information 

2021-05-05


Vi håller öppet med förstärkta rutiner (läs mer här).


Med omsorg om gäster och medarbetare följer vi

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vill att du som besöker Katterjokk Turiststation läser denna informationWe are open with strengthend routines (read more).


With the care of guests and employees, we have established procedures recomended by the Swedish Public Health Agency's recommendations, and we would like you to read this information if you plan to visit Katterjokk Tourist Station.

I Sverige har vi skyddsplikt - det innebär att

Den som vet eller har anledning att misstänka att hen bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk

In Sweden, we have a duty of protection - this means

Anyone who knows or has reason to suspect that he is carrying an infectious disease is obliged to take the necessary measures to protect others against the risk of infection.